Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 133277

Giới thiệu chung

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000219925 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 15 tháng 09 năm 2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 02 tháng 01 năm 2019

1. Thông tin cơ bản về công ty 

Tên tiếng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Tên viết tắt

THAIBINH EUP.JSC

Tên tiếng Anh

THAI BINH ENVIRONMENT AND URBAN PROJECTS JOINTSTOCK COMPANY.

Tên giao dịch

THAI BINH UREPCO

Trụ sở chính

Số 109E, Đường Lý Bôn , Xã Phú Xuân,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình

Điện thoại

02273.646.257

Fax

02273.647.370

Email

 moitruongdothitb@gmail.com

Mã số thuế

1000219925

Vốn điều lệ 

62.782.590.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng), 

Hình thức doanh nghiệp

Doanh nghiệp hiện còn 73,06% vốn Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là UBND Tỉnh Thái Bình

 

2. Ngành nghề kinh doanh:

1. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình thành công ty cổ phần.

2. Công ty có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam.

3. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của công ty phù hợp với nghị quyết Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Điều 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội  trong Công ty.

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hình thành, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hình thành, hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian, điều kiện cần thiết khác để thành viên tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc sinh hoạt đầy đủ theo quy định của pháp luật, điều lệ và nội quy của tổ chức đó.

Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Số lượng, hình thức con dấu: Công ty có 01 con dấu; hình thức con dấu là hình tròn, đường kính 36mm.

2. Nội dung con dấu và mầu mực dấu:

- Nội dung con dấu gồm: Vòng tròn bên trong có ghi tên Công ty bằng chữ in hoa là: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH.

- 1/2 vành khuyên bên ngoài phía trên có ghi: M.S.D.N: 1000219925 - C.T.C.P

- 1/2 vành khuyên bên ngoài phía dưới có ghi bằng chữ in hoa là: TP THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

- Mầu mực dấu: Mầu đỏ

Điều 5. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

TT

Tên ngành

Mã ngành

 1.  

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2740

 1.  

Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

(Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

 1.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Dịch vụ bãi đỗ xe

5221

 1.  

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

 1.  

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất xe gom rác, xe cải tiến và các xe chuyên dùng phục vụ thu gom rác.

3099

 1.  

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

3600

 1.  

Thoát nước và xử lý nước thải

3700

 1.  

Thu gom rác thải không độc hại

3811

 1.  

Thu gom rác thải độc hại

3812

 1.  

Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

3821

 1.  

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

3822

 1.  

Tái chế phế liệu

3830

 1.  

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

3900

 1.  

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi tiết: Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông

4210

 1.  

Xây dựng công trình công ích

Chi tiết: Xây dựng các công trình thuỷ lợi

4220

 1.  

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4290

 1.  

Lắp đặt hệ thống điện

4321

 1. ư

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

4322

 1.  

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Bán buôn hoa, cây cảnh, cây giống (trừ loại nhà nước cấm)

4620

 1.  

Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

 1.  

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

Chi tiết: Quản lý nghĩa trang; dịch vụ tang lễ; dịch vụ địa táng, hoả táng, điện táng.

9632

 1.  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Cho thuê kho bãi

6810

 1.  

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Chi tiết: Dịch vụ công viên; trồng, chăm sóc, bảo quản phát triển cây xanh đô thị.

8130

Điều 6. Phạm vi hoạt động và hình thức kinh doanh

1. Công ty hoạt động trong phạm vi toàn quốc và hoạt động tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với luật pháp của nước sở tại và thông lệ quốc tế.

2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh mà pháp luật không cấm, sau khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.