Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 133325

Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình có 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 thành viên hoạt động chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 15: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bà Nguyễn Thị Lan

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT không điều hành

2

Ông Vũ Đình Hành

Thành viên HĐQT/Giám đốc

Thành viên HĐQT điều hành

3

Ông Trần Xuân Huyên

Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc/ Trưởng phòng Kế hoạch  - Kỹ Thuật

Thành viên HĐQT điều hành

4

Ông Trịnh Duy Hiển

Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc/Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Thành viên HĐQT điều hành

5

Ông Phạm Minh Tuấn

Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT điều hành

 
 1. Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên

:

Nguyễn Thị Lan

Số CMND

:

150813026 cấp ngày 19/04/2007 tại CA tỉnh Thái Bình

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh

:

15 / 5 / 1967

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Tổ 28 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

02/1989 - 01/1994

Kế toán

Công ty CP xuất khẩu Cói Thái Bình

02/1994 - 02/2003

Nhân viên

Đội Cây xanh công viên, Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

3/2003 - 3/2009

Kế toán

Xí nghiệp xử lý rác, Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

4/2009 - 9/2012

Đội trưởng Đội VSMT 2

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

10/2012 - 01/2015

Kiểm soát viên

Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 4/2017

Trưởng Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

5/2017 - 7/2020

Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

158.500 cổ phần, chiếm 2,525% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

:

4.586.959 cổ phần, chiếm 73,06% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

3.000 cổ phần (Con trai Trần Ngọc Toàn)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Vũ Đình Hành – Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Vũ Đình Hành

Số CMND

:

151031461 ngày cấp 27/08/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

...............

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

........................

Trình độ chuyên môn

:

...................

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

   

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

320.500 cổ phần, chiếm 5,105% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số cổ phần của người có liên quan

:

00 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Trần Xuân Huyên - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Trần Xuân Huyên

 

Số CMND

:

12434431 Ngày cấp: 02/04/2012 Nơi cấp: .......

 

Giới tính

:

Nam

 

Ngày tháng năm sinh

:

.......

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Số nhà 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

......

 

Trình độ chuyên môn

:

.......

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

23.100 cổ phần, chiếm 0,368% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

 

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

 

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Trịnh Duy Hiển - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Trịnh Duy Hiển

Số CMND/CCCD

:

034081005621 ngày cấp 17/11/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

15 / 05 / 1981

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, Tp Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

6/2006 - 4/2011

Cán bộ định mức

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

5/2011 - 01/2015

Phó phòng TCHC

Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 3/2017

TVHĐQT, Trưởng phòng TCHC

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

4/2017 - 7/2020

TVHĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng TCHC

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

11.000 cổ phần, chiếm 0,175% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Phạm Minh Tuấn

 

Số CMND

:

151117184 ngày cấp 11/11/2004 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

 

Giới tính

:

Nam

 

Ngày tháng năm sinh

:

.............

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

3/12 Vọng Cung, Tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

...........

 

Trình độ chuyên môn

:

........

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

17.600 cổ phần, chiếm 0,28% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

 

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

 

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

 

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

 

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 16: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Đỗ Thị Thủy

Trưởng Ban kiểm soát

2

Bà Đinh Thị Đức Hạnh

Thành viên Ban Kiểm soát

3

 Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh

Thành viên Ban Kiểm soát

 1. Bà Đỗ Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên

:

Đỗ Thị Thủy

Số CMND

:

151638660 cấp ngày 12/9/2006 tại CA Thái Bình

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh

:

30 / 12 / 1988

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

8/2012 - 01/2015

Nhân viên

Phòng TCHC, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 01/2017

Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

02/2017 - 03/2017

Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

4/2017 - 7/2020

Trưởng Ban kiểm soát, Phó trưởng P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

2.000 cổ phần, chiếm 0,032% sô lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bà Đinh Thị Đức Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên

:

Đinh Thị Đức Hạnh

 

Số CMND

:

151554056 cấp ngày 16/3/2010 tại CA Thái Bình

 

Giới tính

:

Nữ

 

Ngày tháng năm sinh

:

17 / 07 / 1987

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân TP Thái Bình, Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

12/12

 

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

3/2012 - 10/2014

Nhân viên

Phòng TCHC, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

11/2014 - 03/2017

Nhân viên

Phòng Kế toán TV, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

4/2017 - 7/2020

Thành viên BKS, Nhân viên P. KTTV

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên BKS Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

4.400 cổ phần, chiếm 0,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên

:

Nhâm Thị Hồng Hạnh

Số CMND

:

151571272 cấp ngày 03/6/2002 tại Công an Thái Bình

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

25/3/1987

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Sn 16, Tổ 2 xã Phú Xuân TP Thái Bình, Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Học viện Tài Chính

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

3/2014 - 4/2017

Kế toán

Xí nghiệp XLR, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

5/2017 - 5/2020

Nhân viên

P. Kinh doanh DV, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

6/2020 - 7/2020

Thành viên BKS, Nhân viên P. KDDV

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên BKS Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

4.800 cổ phần, chiếm 0,076% sô lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

2.Giám đốc và các cán bộ quản lý

Bảng số 17: Danh sách Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Đình Hành

Giám đốc/ Thành viên HĐQT

2

Ông Trần Xuân Huyên

Phó giám đốc/Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật/ Thành viên HĐQT

3

Ông Trịnh Duy Hiển

Phó giám đốc/Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính/ Thành viên HĐQT

4

Ông Phạm Minh Tuấn

Kế toán trưởng/ Thành viên HĐQT

3.1.   Ông Vũ Đình Hành –  Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.2 phần II

3.2    Ông Trần Xuân Huyên – Phó Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.3 phần II

3.3    Ông Trịnh Duy Hiển – Phó Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.4 phần II

3.4    Ông Phạm Minh Tuấn – Kế toán trưởng

Như trình bày tại mục 1.5 phần II

3.Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Sau khi đăng ký Công ty đại chúng, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty ápHội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình có 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 thành viên hoạt động chuyên trách và 04 thành viên kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 15: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bà Nguyễn Thị Lan

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT không điều hành

2

Ông Vũ Đình Hành

Thành viên HĐQT/Giám đốc

Thành viên HĐQT điều hành

3

Ông Trần Xuân Huyên

Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc/ Trưởng phòng Kế hoạch  - Kỹ Thuật

Thành viên HĐQT điều hành

4

Ông Trịnh Duy Hiển

Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc/Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Thành viên HĐQT điều hành

5

Ông Phạm Minh Tuấn

Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT điều hành

 
 1. Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch HĐQT

Họ và tên

:

Nguyễn Thị Lan

Số CMND

:

150813026 cấp ngày 19/04/2007 tại CA tỉnh Thái Bình

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh

:

15 / 5 / 1967

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Tổ 28 Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

02/1989 - 01/1994

Kế toán

Công ty CP xuất khẩu Cói Thái Bình

02/1994 - 02/2003

Nhân viên

Đội Cây xanh công viên, Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

3/2003 - 3/2009

Kế toán

Xí nghiệp xử lý rác, Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

4/2009 - 9/2012

Đội trưởng Đội VSMT 2

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

10/2012 - 01/2015

Kiểm soát viên

Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 4/2017

Trưởng Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

5/2017 - 7/2020

Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

158.500 cổ phần, chiếm 2,525% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

:

4.586.959 cổ phần, chiếm 73,06% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

3.000 cổ phần (Con trai Trần Ngọc Toàn)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Vũ Đình Hành – Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Vũ Đình Hành

Số CMND

:

151031461 ngày cấp 27/08/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

...............

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Tổ 21, P. Tiền Phong, TP Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

........................

Trình độ chuyên môn

:

...................

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

320.500 cổ phần, chiếm 5,105% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số cổ phần của người có liên quan

:

00 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Trần Xuân Huyên - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Trần Xuân Huyên

 

Số CMND

:

12434431 Ngày cấp: 02/04/2012 Nơi cấp: .......

 

Giới tính

:

Nam

 

Ngày tháng năm sinh

:

.......

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Số nhà 312 Lê Thánh Tông, P. Bồ Xuyên, TP Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

......

 

Trình độ chuyên môn

:

.......

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

23.100 cổ phần, chiếm 0,368% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

 

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

 

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Trịnh Duy Hiển - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Trịnh Duy Hiển

Số CMND/CCCD

:

034081005621 ngày cấp 17/11/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

15 / 05 / 1981

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, Tp Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

6/2006 - 4/2011

Cán bộ định mức

Công ty Môi trường đô thị Thái Bình

5/2011 - 01/2015

Phó phòng TCHC

Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 3/2017

TVHĐQT, Trưởng phòng TCHC

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

4/2017 - 7/2020

TVHĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng TCHC

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

11.000 cổ phần, chiếm 0,175% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Họ và tên

:

Phạm Minh Tuấn

 

Số CMND

:

151117184 ngày cấp 11/11/2004 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

 

Giới tính

:

Nam

 

Ngày tháng năm sinh

:

.............

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

3/12 Vọng Cung, Tổ 24, Phường Đề Thám, Tp Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

...........

 

Trình độ chuyên môn

:

........

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

 

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

17.600 cổ phần, chiếm 0,28% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

 

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

 

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

 

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

 

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao HĐQT

 

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Bảng số 16: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Đỗ Thị Thủy

Trưởng Ban kiểm soát

2

Bà Đinh Thị Đức Hạnh

Thành viên Ban Kiểm soát

3

 Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh

Thành viên Ban Kiểm soát

 1. Bà Đỗ Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên

:

Đỗ Thị Thủy

Số CMND

:

151638660 cấp ngày 12/9/2006 tại CA Thái Bình

Giới tính

:

Nữ

Ngày tháng năm sinh

:

30 / 12 / 1988

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

8/2012 - 01/2015

Nhân viên

Phòng TCHC, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

02/2015 - 01/2017

Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

02/2017 - 03/2017

Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

4/2017 - 7/2020

Trưởng Ban kiểm soát, Phó trưởng P. TCHC

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

Không

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

2.000 cổ phần, chiếm 0,032% sô lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bà Đinh Thị Đức Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên

:

Đinh Thị Đức Hạnh

 

Số CMND

:

151554056 cấp ngày 16/3/2010 tại CA Thái Bình

 

Giới tính

:

Nữ

 

Ngày tháng năm sinh

:

17 / 07 / 1987

 

Quốc tịch

:

Việt Nam

 

Dân tộc

:

Kinh

 

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Khu TĐC 26ha, Xã Phú Xuân TP Thái Bình, Thái Bình

 

Trình độ văn hóa

:

12/12

 

Trình độ chuyên môn

:

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

 

Quá trình công tác              

:

 

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

 

3/2012 - 10/2014

Nhân viên

Phòng TCHC, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

11/2014 - 03/2017

Nhân viên

Phòng Kế toán TV, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

4/2017 - 7/2020

Thành viên BKS, Nhân viên P. KTTV

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Bình

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên BKS Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

4.400 cổ phần, chiếm 0,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên

:

Nhâm Thị Hồng Hạnh

Số CMND

:

151571272 cấp ngày 03/6/2002 tại Công an Thái Bình

Giới tính

:

Nam

Ngày tháng năm sinh

:

25/3/1987

Quốc tịch

:

Việt Nam

Dân tộc

:

Kinh

Địa chỉ thư­ờng trú

:

Sn 16, Tổ 2 xã Phú Xuân TP Thái Bình, Thái Bình

Trình độ văn hóa

:

12/12

Trình độ chuyên môn

:

Học viện Tài Chính

Quá trình công tác              

:

 

Thời gian

Chức vụ

Đơn vị công tác

3/2014 - 4/2017

Kế toán

Xí nghiệp XLR, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

5/2017 - 5/2020

Nhân viên

P. Kinh doanh DV, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

6/2020 - 7/2020

Thành viên BKS, Nhân viên P. KDDV

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

:

Thành viên BKS Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác

:

Không

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu

:

0 cổ phần

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu

:

4.800 cổ phần, chiếm 0,076% sô lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

Số cổ phần của người có liên quan

:

0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty

:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty

:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

:

Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với Công ty

:

Không

 

 

 

 

 

 

 

2.Giám đốc và các cán bộ quản lý

Bảng số 17: Danh sách Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Đình Hành

Giám đốc/ Thành viên HĐQT

2

Ông Trần Xuân Huyên

Phó giám đốc/Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật/ Thành viên HĐQT

3

Ông Trịnh Duy Hiển

Phó giám đốc/Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính/ Thành viên HĐQT

4

Ông Phạm Minh Tuấn

Kế toán trưởng/ Thành viên HĐQT

3.1.   Ông Vũ Đình Hành –  Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.2 phần II

3.2    Ông Trần Xuân Huyên – Phó Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.3 phần II

3.3    Ông Trịnh Duy Hiển – Phó Giám đốc

Như trình bày tại mục 1.4 phần II

3.4    Ông Phạm Minh Tuấn – Kế toán trưởng

Như trình bày tại mục 1.5 phần II

3.Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Sau khi đăng ký Công ty đại chúng, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quy định theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

 • Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

 • Các Quy chế và quy định nội bộ khác.

Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chưa tuân thủ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về số lượng và tiêu chuẩn, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.