Môi trường đô thị Thái Bình
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 0
Lượt truy cập: 133296

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Bảng số 14: Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính

Chỉ tiêu hoạt động

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch

% tăng giảm so với năm 2019

Vốn điều lệ (triệu đồng)

62.782

62.782

100%

Doanh thu thuần (triệu đồng)

108.816

104.676

96,19%

Chi phí sản xuất kinh doanh  (triệu đồng)

104.792

100.416

95,82%

Tổng số lao động (người)

378

380

100,5%

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

4.024

4.260

105,86%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

3.214

3.408

106,00%

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)

2,97

3,25

110,16%

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)

5,12

5,42

105,85%

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

3,0

3,5

116,66%

Nộp Ngân sách Nhà nước (triệu đồng)

9.070

9.100

100,33%

Thu nhập bình quân (triệu đồng /người/tháng)

6,3

6,5

103,17%

(Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình)

 • Căn cứ đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

  • Thuận lợi

 • Giá nhiên liệu năm 2020 có xu hướng giảm do tình hình dịch bệnh COVID19;

 • Dịch vụ công ích ngày càng được xã hội quan tâm, phương án duy trì Vệ sinh môi trường, duy trì đô thị được công khai theo quy chế dân chủ để các ngành, đoàn thể và nhân dân được biết, cùng tham gia phối hợp thực hiện;

 • Thành phố Thái Bình là thành phố trực thuộc tỉnh, có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư là cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ, bổ sung khối lượng duy tu, duy trì;

 • Công ty nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các phòng chức năng của Thành phố. Sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các Sở, Ngành. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể can bộ, CNLĐ trong Công ty;

 • Là doanh nghiệp hoạt động công ích phục vụ công tác VSMT trên địa bàn Thành phố nên Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý VSMT.

  • Khó khăn

 • Yêu cầu về chất lượng dịch vụ công ích của chủ đầu tư, người dân và xã hội ngày càng cao, trong khi đơn giá, định mức cho công tác duy trì vệ sinh môi trường thấp, chưa phản ánh đúng các chi phí thực tế theo giá cả thị trường; đặc biệt chi phí nhân công năm 2020 sẽ tiếp tục tăng;

 • Doanh thu hoạt động của Công ty chủ yếu thông qua hợp đồng cung cấp dich vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố, tuy nhiên kinh phí hoạt động Công ty lại được thành phố tạm ứng hàng quý. Bên cạnh đó, Công ty cũng rất tích cực tìm kiếm các hợp đồng ngoài, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo điều kiện sống cho cán bộ công nhân viên;

 • Công tác tuyển dụng lao động VSMT tiếp tục gặp nhiều khó khăn do mức thu nhập không cao, môi trường làm việc nặng nhọc;

 • Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Công tác thu giá VSMT triển khai muộn hơn so với kế hoạch (chỉ có thể triển khai từ đầu tháng 5 năm 2020), nguồn thu từ các hợp đồng dịch vụ giảm do nhiều Công ty dừng hoạt động; Công tác điều hành sản xuất gặp nhiều khó khăn do công nhân duy trì VSMT làm việc trong điều kiện có nguy cơ lẫy nhiễm cao.

 1. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch 2020

 • Tiếp tục thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường, xử lý hết lượng rác trong ngày do thu gom vận chuyển từ Thành phố về Xí nghiệp xử lý rác. Tiếp tục phối hợp với các phường trong việc triển khai công tác thu gom rác thải bằng xe cơ giới đảm bảo  theo đúng yêu cầu đề ra;

 • Tiếp tục xây dựng định mức lao động để khoán cho các đơn vị còn lại, đảm bảo mục tiêu trong năm 2020 sẽ khoán khối lượng công việc đến tất cả các đơn vị sản xuất trong Công ty;

 • Chủ động khơi hút hệ thống cống thoát nước, hố ga, cửa xả. Hệ thống máng dọc 2 bên vỉa hè đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ứ đọng nước thải sinh hoạt gây ngập úng cục bộ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường;

 • Tăng cường chăm sóc phát triển cây xanh, bảo quản cây, chuẩn bị đủ cây xanh giống phục vụ trồng cây đường phố vào vụ trồng cây mùa xuân. La tỉa cây xanh trên địa bàn Thành phố để hệ thống cây xanh phát triển tốt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an toàn hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão. Cải tạo một số bồn hoa, tiểu cảnh, thảm cỏ trên địa bàn Thành phố tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị;

 • Ban chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ công tác vệ sinh moi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứu XIII của Đảng, phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phục vụ tang lễ, tết trong năm;

 • Thường xuyên sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị vỉa hè, cống thoát nước, công viên, điện chiếu sáng công cộng và một số hạng mục tại Xí nghiệp xử lý rác bị hư hỏng xuống cấp đảm bảo khai thác vận hành quản lsy sử dụng các công trình có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác VSMT đảm bảo mỹ quan đô thị;

 • Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong năm, đặc biệt những nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao, đóng góp công sức cùng các cấp, các ngành sớm đưa thành phố Thái Bình thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.